A Journey Through Jewish Baghdad

מסע בבגדד היהודית

על ההרצאה: מבט על 2600 שנים של היסטוריה יהודית במסופוטמיה. הסיפור שאינו מסופר על עולם יהודי תוסס שהתקיים במשך מאות שנים במסופוטמיה. היסטוריה זו אפופה במסתורין. המסתורין מתייחס הן לאופן בו התהוותה אוכלוסיה יהודית עצומה, שלפי הערכות הגיעה בשיאה באלף הראשון לספירה לשני מליון איש. וגם לאופן בו נעלמה כמעט כליל כך שבשנת 1800 מנתה כ-5000 יהודים בלבד.
על הספר: מסע בבגדד היהודית הוא תרגום עברי לספרה של ויולט שאמאש: הספר מתאר את חיי היום יום של יהודי בגדד: התרבות, המנהגים, הטעמים והריחות. מפיח חיים וצבע בעולם תוסס שהיה ואיננו עוד. כל אלה שזורים בסיפור חייה של המספרת, ויולט שאמאש, ילדותה הקסומה, התבגרותה ונישואיה. הקורא נחשף לחיים היפים וחסרי הדאגה בבגדד של ראשית המאה הקודמת, להרמוניה ולכבוד ההדדי ששררו בין מוסלמים ויהודים ולשינוי המצמרר שחל, כאשר הקולוניאליזם הבריטי, הלאומנות הערבית והארס הנאצי גוררים את מסופוטמיה למערבולת של מלחמת העולם השנייה. הספר לוקח את הקורא העברי בן זמננו למסע במחוזות החיים של הקהילה היהודית. לרבים זהו גם מסע למחוזות החיים של הוריהם מזווית חדשה ולא מוכרת.

A Journey Through Jewish Baghdad